Ngày 26/8/2021, đấu giá đường kính trắng tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Đội quản lý thị trường số 2- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Đường kính trắng loại 50kg/bao sản xuất ngày 17/02/2021, hạn sử dụng này 17/02/2023 do Thái Lan sản xuất. Kg 1.196 9.500 11.362.000

Đội quản lý thị trường số 2- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị

Ngày 26/8/2021, đấu giá đường kính trắng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 26/8/2021, đấu giá đường kính trắng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 26/8/2021, đấu giá đường kính trắng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 26/8/2021, đấu giá đường kính trắng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư