Ngày 26/4/2024, đấu giá quyền sử dụng đấttại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/4/2024 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:

2. Quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với thửa đất số 110, TBĐ số 28, địa chỉ khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Diện tích: 250,7 m2. Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất ở 202 m2; đất trồng cây lâu năm: 48,7 m2. Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài; đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 01/02/2054. Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 202 m2; nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 48,7 m2.

Ghi chú: Thửa đất có 86,3 m2 đất ở và 40,8 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ.

Giá khởi điểm: 8.074.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. Địa chỉ: Số 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Xem tài sản: Ngày 16 và 17/4/2024 (giờ hành chính) liên hệ tại nơi có tài sản.

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/4/2024 đến ngày 23/4/2024 (giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 23, 24 và 25/4/2024.

Mục 2: Thời gian tổ chức đấu giá lúc 10 giờ 30 ngày 26/4/2024.

Cá nhân và tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tại Trung tâm - Số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 38.115.845.

Chuyên đề