Ngày 26/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2021 do Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê của 04 lô đất, diện tích 4125,22 m2 tại khu quy hoạch dân cư ven hồ thị trấn Chư Prông; khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Đoàn Kết xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Cụ thể:

a. Khu Quy hoạch dân cư ven hồ thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông;

- Vị trí: Đường quy hoạch Đ1, khu Quy hoạch dân cư ven hồ thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông.

- Tổng số thửa đất: 02 thửa.

- Tổng diện tích: 3147m2. Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; Cụ thể: Đất xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại.

- Thời hạn cho thuê: 20 năm (kể từ ngày Quyết định thuê đất có hiệu lực thi hành).

- Hình thức cho thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

b. Khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn.

- Vị trí: Đường Tỉnh lộ 663, khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn.

- Tổng số thửa đất: 02 thửa. Tổng diện tích: 978,22 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất sản xuất kinh doanh. cụ thể: Đất xây dựng trụ sở làm việc; đất làm kho, bãi để hàng hóa không thuộc khu vực sản xuất.

- Thời hạn cho thuê: 20 năm (kể từ ngày Quyết định thuê đất có hiệu lực thi hành).

- Hình thức cho thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm của 04 lô đất: 4.854.283 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn hai trăm tám mươi ba đồng)

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2021.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2021.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước tương đương 15% giá khởi điểm của lô đất ti, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai số: 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai

giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2021 tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: Lúc 13 giờ 30’ ngày 26/02/2021, tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.)

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá cho đến khi chỉ còn một người trả giá cao nhất.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá (một lần) vào ngân sách trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Chi cục thuế huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông.

Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và Sổ hộ khẩu.

Chuyên đề