Ngày 26/12/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2020 do Đồn biên phòng Mo Rai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum. Địa chỉ: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

2. Người có tài sản đấu giá: Đồn biên phòng Mo Rai. Địa chỉ: Làng K Đinh, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể: 04 hộp gỗ xẻ; chủng loại gỗ Giổi, nhóm III; khối lượng 1,131 m3 (một phẩy một ba một mét khối) (khối lượng quy gỗ tròn 1,809 m3).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 24/12/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Đồn biên phòng Mo Rai, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24/12/2020 tại 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 16.467.360 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, ba trăm sáu mươi đồng).

7. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng;

- Tiền hồ sơ: 50.000 đồng/bộ;

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 23/12/2020; 24/12/2020 & 25/12/2020.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Công ty hoặc nộp vào tài khoản:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum.

+ Số tài khoản: 0761 002378899 - Tại ngân hàng Vietcombank tỉnh Kon Tum

+ Hoặc số tài khoản: 110600200444 - Tại ngân hàng Vietinbank Kon Tum

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty. Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trước thời hạn chốt hồ sơ về việc nộp thay.

- Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản Công ty và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo thông báo và theo quy chế này. Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, người tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp lại chứng từ nộp tiền (nếu có) cho Công ty.

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 24/12/2020.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem Quy chế đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem Quy chế đấu giá tài sản và đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: tối thiểu 500.000 đồng. Tùy vào tình hình và diễn biến cuộc đấu giá, Đấu giá viên có quyền điều chỉnh bước giá cho phù hợp nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu.

(Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu 500.000 đồng và không giới hạn mức trả giá tối đa).

9. Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: 08 giờ 30 phút, ngày 26/12/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại C.ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum. Địa chỉ: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ĐT: 02603.850789.

Chuyên đề