Ngày 26/1/2022, đấu giá gốc cây cao su tận thu tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VN24 thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/1/2022 do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê ủy quyền như sau:

Chuyên đề