Ngày 26/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt thông báo bán đấu giá ngày 26/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm, địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 05, diện tích đo thực tế 207,2m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở nông thôn tại địa chỉ: thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số AC 776536, số vào sổ cấp GCN: 0026; số QĐ 287/QĐ-UB; MS 5290072 do UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cấp ngày 23/05/2005 cho ông Nguyễn Tiến Vinh và bà Nguyễn Thị Thanh. (Chi tiết tài sản đấu giá thể hiện trong chứng thư thẩm định giá số: 0103/2023/CT-ĐG/TTN của Công ty TNHH thẩm định giá và tư vấn Tâm Tín Nghĩa).

Giá khởi điểm: 5.874.407.682 đồng (Năm tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, sáu trăm tám mươi hai đồng);

Tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm triệu đồng);

4. Nơi có tài sản đấu giá: thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, cách thức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 23/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/06/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại: trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

6. Thời gian xem tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản: Ngày 04/06/2024 và ngày 05/06/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại địa chỉ của thửa đất (thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

- Địa điểm xem hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá: tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/06/2024, ngày 24/06/2024, đến 17 giờ 00 phút ngày 25/06/2024. Khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 26/06/2024.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Chi tiết liên hệ: 082.826.2654.

Chuyên đề