Ngày 26/04/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên thông báo bán đấu giá ngày 26/04/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, Số 05 Phan Trọng Tuệ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất có diện tích: 4355,1 m2; MĐSD: đất trồng cây lâu năm, THSD: đến 01/7/2064, thuộc TĐ số: 87, TBĐ số: 56, tại xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk theo GCN QSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ số CC 314714, số vào sổ cấp GCN: CH03327 do UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2019 cho bà H Chít Niê, đã cập nhật tặng cho ông Y Puynh Niê ngày 22/5/2019 (có xác nhận của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Năng).Tài sản gắn liền với đất bao gồm: 285 cây cà phê vối, 05 cây sầu riêng, 05 cây bơ thường. (Chi tiết theo Thông báo đấu giá tài sản số: 0607H/2024/TBĐG-CAONGUYEN.ĐL ngày 15/04/2024 của Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên).

3. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 03 Lê Duẩn, Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

4. Giá khởi điểm: 100.421.975 đồng.

5. Tiền đặt trước: 20.084.395 đồng.

6. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 23/04/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/04/2024 (Bằng hình thức chuyển khoản)

7. Thời hạn mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 16/04/2024 đến ngày 24/04/2024 (trừ thời gian nghỉ Lễ theo quy định) tại trụ sở Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (trong giờ hành chính). (Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính) được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

8. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/04/2024 đến ngày 24/04/2024 (trừ thời gian nghỉ Lễ theo quy định) tại nơi có tài sản.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/04/2024 tại trụ sở Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, Số 05 Phan Trọng Tuệ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk – ĐT 0837.797.985.

Chuyên đề