Ngày 25/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7 Cô Tám, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản thứ nhất (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017118/QĐ-TTTHTV ngày 05/8/2020): Giá khởi điểm là 43.335.000 đồng.

Tài sản thứ hai (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017119/QĐ-TTTHTV ngày 05/8/2020): Giá khởi điểm là 31.500.000 đồng.

Tài sản thứ ba (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017077/QĐ-TTTHTV ngày 14/8/2020): Giá khởi điểm là 17.940.000 đồng.

Tài sản thứ tư (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017069/QĐ-TTTHTV ngày 08/7/2020): Giá khởi điểm là 22.200.000 đồng.

Tài sản thứ năm (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017120/QĐ-TTTHTV ngày 11/8/2020): Giá khởi điểm là 43.930.000 đồng.

Tài sản thứ sáu (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017121/QĐ-TTTHTV ngày 13/8/2020): Giá khởi điểm là 12.500.000 đồng.

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 đồng/ hồ sơ đến 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của mỗi lô tài sản đấu giá.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn quy định).

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/9/2020 đến ngày 23/9/2020.

Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 22/9/2020 đến ngày 23/9/2020.

Địa điểm xem tài sản: Tại Đội QLTT số 3, Đội QLTT số 5 và Đội QLTT số 7 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/9/2020 đến ngày 24/9/2020.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14h30’ ngày 25/9/2020.

Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Phòng Đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0969.663.579.

Chuyên đề