Ngày 25/9/2020, đấu giá 104 lô tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2020 do Ban quản lý chợ xã Ia O ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 105/2020/HĐDVĐGTS-ĐP ngày 05/08/2020 giữa Ban quản lý chợ xã Ia O và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý chợ xã Ia O, địa chỉ: xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá: 104 lô cụ thể như sau:

Ngày 25/9/2020, đấu giá 104 lô tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 25/9/2020, đấu giá 104 lô tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 25/9/2020, đấu giá 104 lô tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 25/9/2020, đấu giá 104 lô tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 25/9/2020, đấu giá 104 lô tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 25/9/2020, đấu giá 104 lô tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 25/9/2020, đấu giá 104 lô tại chợ xã Ia O, tỉnh Gia Lai ảnh 7

Nguồn gốc và vị trí:

Nguồn gốc: Chợ xã Ia O được đầu tư xây dựng mới năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2017.

Vị trí: Làng Dăng – xã Ia O – Huyện Ia Grai.

Phía Đông giáp: tỉnh lộ 664.

Phía Tây giáp: lô cao su.

Phía Bắc giáp: hộ dân.

Phía Nam giáp: hộ dân.

Tổng Giá khởi điểm: 1.785.600.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ;

Thời gian; Địa điểm xem tài sản: Ngày 10/09/2020 và ngày 11/09/2020. Xem trực tiếp tại nơi có tài sản bán đấu giá (giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/08/2020 đến 17 giờ ngày 21/09/2020 (giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và từ 07 giờ, đến 15 giờ ngày 22/09/2020 tại Ban quản lý chợ xã Ia O.

Thời gian thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25/09/2020.

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Hội trường UBND xã Ia O, địa chỉ: xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339 và Ban quản lý chợ xã Ia O, địa chỉ: xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai../.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư