Ngày 25/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2022 do Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện Xuân Lộc ủy quyền như sau:
Ngày 25/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư