Ngày 25/7/2024, đấu giá 02 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 25/7/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà. Địa chỉ: Khu phố Sơn Hà, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá Vào lúc 10 giờ 00 ngày 25/7/2024. Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà (khu phố Sơn Hà, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

2. Tài sản đấu giá là: 02 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. (tài sản kê biên của ông bà Đặng Hồng Sơn – Hoàng Thị Hải).

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO765080 do Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Hà cấp ngày 07 tháng 05 năm 2009.(Ông bà Đặng Hồng Sơn – Hoàng Thị Hải nhận chuyển nhượng toàn bộ từ bà Phạm Thị Mai và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận ngày 03/12/2012).

- Địa chỉ: Thửa đất số 325, tờ bản đồ số 22 thôn Đoàn Kết xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích đất: 232,5m2

- Mục đích sử dụng đất:

+ 100m2 đất ODT

+ 132,5m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).

- Thời hạn sử dụng đất: ODT – Lâu dài, CLN đến 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK146062 do Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Hà cấp ngày 10 tháng 05 năm 2012.(Ông bà Đặng Hồng Sơn – Hoàng Thị Hải nhận chuyển nhượng toàn bộ từ bà Phạm Thị Mai và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận ngày 24/8/2012)

- Địa chỉ: Thửa đất số 366, tờ bản đồ số 22 thôn Đoàn Kết, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích đất: 293m2

- Mục đích sử dụng đất:

+ 200m2 đất ODT

+ 93m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).

- Thời hạn sử dụng đất: ODT – Lâu dài, CLN đến 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

Tài sản trên đất:

- Nhà trước: Nhà cấp 4c diện tích 71,7m2; Xây dựng kiên cố không có công trình phụ, mái lợp tôn.

- Nhà sau: Nhà cấp 4c diện tích 172m2; Xây dựng kiên cố nhà lợp ngói, công trình phụ đầy đủ, trần gỗ, 03 phòng ngủ, 01 phòng thờ, sàn lót đá, cửa chính nhôm xipha, cửa phòng gỗ, 02 lam gỗ.

- Giếng đào sâu 15m

Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 325,366 tờ bản đồ số 22, thôn Đoàn Kết, xã Tân Thanh huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

3. Giá khởi điểm: 5.459.545.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

4. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản

5 Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 17g00 ngày 22/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá khi mua hồ sơ đấu giá.

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282- 0918162661).

8. Thông báo này thay giấy mời gởi đến khách hàng và các cơ quan có liên quan đến tham dự khi cuộc đấu giá đủ điều kiện để tổ chức.

Chuyên đề