Ngày 25/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/7/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, Phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức. Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ:

16 thửa đất tại khu đất đấu giá vị trí X2 - Khu Đồng Sành, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Cụ thể như sau:

Ký hiệu thửa đất

đấu giá

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng/ m2)

Tiền bán hồ sơ

(đồng/hồ sơ/thửa đất)

DG1

92,00

69.476.000

958.700.000

1.000.000

500.000

DG2

75,0

69.476.000

781.600.000

1.000.000

500.000

DG3

75,0

69.476.000

781.600.000

1.000.000

500.000

DG4

75,0

69.476.000

781.600.000

1.000.000

500.000

DG5

75,0

69.476.000

781.600.000

1.000.000

500.000

DG6

75,0

69.476.000

781.600.000

1.000.000

500.000

DG7

75,0

69.476.000

781.600.000

1.000.000

500.000

DG8

112,5

90.802.000

1.532.200.000

1.000.000

500.000

DG9

73,9

90.802.000

1.006.500.000

1.000.000

500.000

DG10

73,9

90.802.000

1.006.500.000

1.000.000

500.000

DG11

73,9

90.802.000

1.006.500.000

1.000.000

500.000

DG12

73,9

90.802.000

1.006.500.000

1.000.000

500.000

DG13

70,4

90.802.000

958.800.000

1.000.000

500.000

DG14

58,3

67.344.000

588.900.000

1.000.000

500.000

DG15

62,8

67.344.000

634.300.000

1.000.000

500.000

DG16

66,8

67.344.000

674.700.000

1.000.000

500.000

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 06/7/2022 đến 17h00', ngày 22/7/2022. Cụ thể:

- Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Từ ngày 06/7/2022 đến 17h00', ngày 22/7/2022.

+ Tại Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức vào các ngày 07, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22/7/2022.

(thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trừ Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghĩ, ngày lễ).

Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 20/7/2022 đến 17h00', ngày 22/7/2022. Thông tin về tài khoản thu tiền đặt trước được nêu cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 08h30', ngày 25/7/2022 tại Hội trường - Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức. Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Chuyên đề