Ngày 25/2/2022, đấu giá các khoản nợ, căn hộ và các sản phẩm dự án Xi Grand Court tại Quận 10, TP.HCM

(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2022 như sau:

Chuyên đề