Ngày 25/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng đặt cây ATM tại Bệnh viện Lê Lợi, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2021 do Bệnh viện Lê Lợi ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Lê Lợi.

Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê, cụ thể như sau: 01 vị trí đặt cây ATM

Giá khởi điểm: 5.000.000đ/tháng x 12 tháng = 60.000.000đ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng)

Xem tài sản từ ngày 03/02/2021 đến ngày 22/02/2021, tại nơi có tài sản đấu giá.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 03/02/2021 đến ngày 22/02/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 24/02/2021

Phí mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 25/02/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam. Đấu giá từng tài sản một và trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu. ĐT: 0902303303.

Chuyên đề