Ngày 25/2/2021, đấu giá 01 chiếc tàu cá vỏ gỗ tại tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: 01 chiếc tàu cá Vỏ gỗ của ông Nguyễn Thanh Hùng (Địa chỉ: xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vào ngày 25/2/2021 như sau:

1. Tài sản đấu giá: 01 chiếc tàu cá vỏ gỗ của ông Nguyễn Thanh Hùng (Địa chỉ: xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), cụ thể như sau:

- Tàu cá NT-90147-TS giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cấp ngày 09/11/2015

- Quốc tịch: Việt Nam;

- Chủ tàu: Nguyễn Thanh Hùng; Kiểu tàu: Đánh cá;

- Tổng dung tích, TĐK: 24,0; Chiều dài Lmax, m: 15,10;

- Chiều dài Ltk,m: 13,55; Chiều cao mạn D, m: 1,65;

- Vật liệu: Vỏ gỗ;

- Năm đóng và nơi đóng;/

- Số lượng máy: 01;

- Công dụng: Khai thác thủy sản;

- Trọng tải toàn phần:/

- Chiều rộng Bmax,m: 4,40;

- Chiều rộng Btk, m: 4,31;

- Chiều chìm d, m: 1,20;

- Tổng công suất: 350 sức ngựa;Kiểu máy: NTCC-350; Số máy: 10687011;

- Năm chế tạo: Mỹ;

- Số đăng ký: NT-90147-TS; Cảng đăng ký: Cà ná:

2. Giá khởi điểm của tài sản: 486.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ (Hai trăm ngàn đồng).

b) Tiền đặt trước: 97.000.000 đồng (Chín mươi bảy triệu đồng);

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 07 giờ 30 phút ngày 23/02/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2021).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 28/01/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 22/02/2021 đến ngày 23/02/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi trưng bày tài sản (Địa chỉ: Cảng Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 28/01/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/02/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá: vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/02/2021 (Chiều thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 59/QC-TTDVĐGTS ngày 27/01/2021).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 59/QC-TTDVĐGTS ngày 27/01/2021)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư