Ngày 25/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Trụ sở: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. ĐT: 02433.234.277.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Trụ sở: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 25/12/2022 tổ chức đấu giá tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Thường Tín. Đ/c: Số 5 đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã Tô Hiệu và Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội:

1. Thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi (ký hiệu: 01; 06; 05; 07). Tổng diện tích: 394,54 m2. Giá khởi điểm: 14.500.000 đồng/m2;

2. Thôn Một Thượng, xã Thắng Lợi (ký hiệu: 11; 18; 19; 20; 29; 31). Tổng diện tích: 508,90 m2. Giá khởi điểm từ 20.400.000 đồng/m2 đến 24.700.000 đồng/m2;

3. Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu (ký hiệu: 01; 05; 07; 08; 09; 11; 12; 13; 46; 47; 48; 65; 68; 71). Tổng diện tích: 1.717,99 m2. Giá khởi điểm: Từ 19.300.000 đồng/m2 đến 25.500.000 đồng/m2.

Thông tin chi tiết diện tích, giá khởi điểm của từng thửa đất quy định tại thông báo mời đấu giá và hồ sơ mời đấu giá)

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 06/12/2022 đến 17h00, ngày 22/12/2022 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. –

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm quy định cụ thể ở thông báo, hồ sơ mời đấu giá hoặc gửi hồ sơ bằng hình thức thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước tham gia đấu giá cụ thể từng thửa đất quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/12/2022 đến 17h00, ngày 22/12/2022. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin, hướng dẫn cụ thể tại thông báo mời đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Tham khảo thông tin đấu giá tại cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc cổng thông tin điện tử địa phương: http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư