Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/20202 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng - 90/04 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Khóa đỡ cáp, cáp ABC XLPE- 0.6kV, bu lon móc..., giá khởi điểm: 978.000 đồng.

- Trụ bê tông 10,5m, xà đỡ hạ thế, xà néo hạ thế, xà công tơ, trụ sứ..., giá khởi điểm: 561.000 đồng.

- Xà công tơ trụ H, khóa đỡ cáp, bulon móc, sứ hạ thế, trụ bê tông 8,4m cắt gốc..., giá khởi điểm: 1.932.000 đồng.

- Cáp ngầm trung thế, xà đỡ sứ, cáp AV 50, cáp AV 95, cột bê tông 14m, cột thép hạ thế..., giá khởi điểm: 23.471.000 đồng.

- Cáp AV 95, cáp AV 70, cột bê tông ly tâm 8,4m, xà công tơ trụ đơn, sứ hạ thế..., giá khởi điểm: 5.898.000 đồng.

* Đấu giá trọn lô, có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo, tổng giá khởi điểm: 32.840.000 đồng (Ba mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng), giá bán tài sản không có VAT.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng;

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết, đến trước 16 giờ 00 ngày 22/12/2020, địa điểm xem tài sản tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết, đến trước 16 giờ 00 ngày 22/12/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết, đến trước 16 giờ 00 ngày 22/12/2020; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng hoàn thành nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuôc đấu giá.

10. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày niêm yết, đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2020.

11. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 25/12/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 5
Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 6
Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 7
Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 8
Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 9
Ngày 25/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 10

Chuyên đề