Ngày 25/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội

(BĐT) - UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2020 như sau:

Ngày 25/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề