Ngày 25/12/2020, đấu giá lô xe đã qua sử dụng tại tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 71/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 04 tháng 12 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản đấu giá gồm (bán nguyên lô xe): Lô xe đã qua sử dụng gồm: 02 chiếc ô tô con nhãn hiệu UOAT biển số 93A-003.00 và 93A-011.95; 01 ô tô tải nhãn hiệu FORD biển số 93C-094.39; 01 ô tô con nhãn hiệu FORD EVEREST biển số 93A-096.37 và 01 ô tô con nhãn hiệu HONDA ACCORD biển số 93A-173.28.

4. Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá: 445.000.000 đồng (bốn trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/12/2020 đến ngày 22/12/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Bình Phước.

Thời hạn thu tiền đặt trước: Ngày 22, 23, 24/12/2020.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/12/2020.

b. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước (đ/c: Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) và Gara sửa chữa ô tô Lý Nô (đ/c: KP2, P.Tân Đồng- Tx.Đồng Xoài- tỉnh Bình Phước).

8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/12/2020 đến ngày 22/12/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 25/12/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Số vòng: không giới hạn số vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0271.3.887.113; 02716.26.27.28; 0985421677.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!

Chuyên đề