Ngày 25/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Long Biên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/1/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên ủy quyền như sau:

Chuyên đề