Ngày 25/1/2022, đấu giá phế liệu thu hồi và tài sản đã qua sử dụng tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/1/2022 do Phong Tài chính – Kế hoạch quận Tân Phú ủy quyền như sau:

Chuyên đề