Ngày 25/1/2022, đấu giá hàng tồn kho tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/1/2022 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) ủy quyền như sau:
Ngày 25/1/2022, đấu giá hàng tồn kho tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư