Ngày 25/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu ủy quyền như sau:

42-2

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu

Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 734, TBĐ số 5 (nay là thửa số 71, TBĐ số 21), diện tích 748,3 m2 trong đó 200m2 đất ở và 548,3 m2 đất vườn thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hồng Long và bà Phạm Thị Huệ, tại xóm 7 (nay là xóm Phúc Thọ), xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

1


Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu

1,592,711,000

318,000,000

2

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 285, TBĐ số 6 (nay là thửa số 133, TBĐ số 23), diện tích 588,1 m2 trong đó 200m2 đất ở và 388,1 m2 đất vườn tại xóm 5 (nay là xóm Đông Mỹ), xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

1


Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu

3,914,346,000

782,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 20/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 24/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 17:17 06/10/2022 - 17:00 20/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo thông báo chi tiết đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 25/10/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Nghệ An

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư