Ngày 25/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ. Đ/c: Địa chỉ: TT. Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 25/10/2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

(1) QSD đất ở đối với phần diện tích còn lại thuộc khu đất dịch vụ thị trấn Chúc Sơn. Tổng diện tích: 432,90 m2, gồm 04 thửa đất (gồm ký hiệu LK1-03, LK3-24, LK4-2, LK4-3). Giá khởi điểm: Từ 35.000.000 đồng/ m2 đến 86.900.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: Từ 562.650.000 đồng/thửa đến 1.443.572.000 đồng/ thửa.

(2) QSD đất ở tại khu đất xen kẹt thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ. Thửa lô 01 diện tích 177,42 m2. Giá khởi điểm: 15.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 539.356.800 đồng/ thửa .

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước của từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 05/10/2022 đến hết 12h00, ngày 22/10/2022 (giờ hành chính) tại Phòng 504, tầng 5, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ.

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ và Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 20/10/2022 đến 12h00, ngày 22/10/2022. Phương thức nộp tiền: chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại: Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương: https://chuongmy.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư