Ngày 25/10/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC tại Agribank Chi nhánh Sở giao dịch

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Goldsun thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC tại Agribank Chi nhánh Sở giao dịch vào ngày 25/10/2021 như sau:
Ngày 25/10/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC tại Agribank Chi nhánh Sở giao dịch ảnh 1

Chuyên đề