Ngày 25/10/2021, đấu giá các cọc thép, cọc bê tông cốt thép tỉnh Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Quốc Tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Tổng Công ty hàng hải – CTCP ủy quyền như sau:

Tài sản gồm các cọc thép, cọc bê tông cốt thép thuộc dự án Vân Phong. Chi tiết: a. Cọc thép: Số lượng: Cọc thép chưa cắt D1200 và D800mm: 446 đoạn (3.612.742 kg). Cọc thép đã hàn nối D1200 và D800MM: 19 chiếc (280.002 kg), Đặc điểm: Bề mặt ngoài ống tróc sơn han gỉ nhẹ nhiều chỗ, bề mặt trong ống đã han gỉ. b. Cọc bê tông cốt thép: Số lượng: Cọc bê tông cốt thép: 187 đoạn (4.359 mét dài) Đầu cọc cắt bê tông cốt thép D800MM: 79 chiếc (431,44 mét dài) Đầu cọc cắt ống thép D800MM: 26 chiếc (24.536kg), Đặc điểm: có nhiều vết nứt ngang thân; là loại cọc dự ứng lực nên hàm lượng thép trong cọc rất ít. Hiện vật đặt ở Công trường Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng Công ty hàng hải – CTCP

Ngày 25/10/2021, đấu giá các cọc thép, cọc bê tông cốt thép tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá các cọc thép, cọc bê tông cốt thép tỉnh Khánh Hòa ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá các cọc thép, cọc bê tông cốt thép tỉnh Khánh Hòa ảnh 3
Ngày 25/10/2021, đấu giá các cọc thép, cọc bê tông cốt thép tỉnh Khánh Hòa ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư