Ngày 25/04/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc gia thông báo bán đấu giá ngày 25/04/2024

Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức cuộc đấu giá tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa:

•Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CK 999592 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 02/11/2017, số vào sổ cấp GCN: CS 42849, tại địa chỉ: Số 23 phố Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đứng tên ông Nguyễn Quốc Trung và bà Hoàng Thị Thanh Vân có diện tích theo GCNQSDĐ là 21,9m2.

•Giá khởi điểm: 3.424.750.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, Bốn trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

•Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa - Địa chỉ: 184 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

•Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/03/2024 đến 17h00’ngày 22/04/2024 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

•Ngày xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan: Ngày 08/04/2024 và ngày 09/04/2024 (trong giờ hành chính);

•Địa điểm xem tài sản: 23 phố Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phô Hà Nội;

•Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 22/04/2024 ngày 23/04/2024 đến 17h00’ ngày 24/04/2024;

•Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản;

•Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);

•Số tiền đặt trước: 600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, HN. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.

•Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h30’ ngày 25/04/2024;

•Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Phòng đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc Gia - Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

•Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; bước giá: 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

•Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0246 292 1679; 0947919772.

Chuyên đề