Ngày 24/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4, Khu vực 2, phường Hương Sơ và thửa đất số 129 (Lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh) tờ bản đồ số 6, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 24/9/2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 27 lô đất.

2. Địa điểm, vị trí nơi có tài sản đấu giá:

- 26 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4, Khu vực 2, phường Hương Sơ, thành phố Huế gần Khu tái định cư Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thửa đất số 129 (Lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh) tờ bản đồ số 6 tại đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

5. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

6. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất: Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

7. Thông số quy hoạch:

7.1. Đối với 26 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4, Khu vực 2 phường Hương Sơ, thành phố Huế:

Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 19384/QĐ-UBND ngày 17/10/2016, cụ thể như sau:

a. Chỉ giới xây dựng:

- Đối với các đường quy hoạch 16,5m và 19,5m: lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Đối với các đường quy hoạch 13,5m: lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Đối với các đường nội bộ 6,0m (đường bê tông hiện trạng) và 6,5m: chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ;

- Đối với đường thoát hiểm 1,0m: Lùi 0,5m so với đường thoát hiểm.

b. Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

c. Chiều cao công trình: ≤ 4 tầng và ≤ 18,0m; tầng 1 cao 3,9m, các tầng còn lại 3,6m.

d. Cốt nền so với vỉa hè:

- Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ: cốt nền công trình xây dựng cao +0,45m so với cốt vỉa hè.

- Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ: cốt nền công trình xây dựng cao +0,2m so với cốt vỉa hè.

đ. Độ vươn tối đa của ban công:

- Đối với các đường quy hoạch 13,5m, 16,5m và 19,5m: độ vươn tối đa của ban công là 1,4m.

- Đối với các đường nội bộ 6,0m (đường bê tông hiện trạng) và 6,5m: ban công không được vượt quá ranh giới lô đất.

- Đối với đường thoát hiểm 1,0m phía sau các lô đất: tầng 2 trở lên có thể đưa ban công, sê nô hoặc các bộ phận khác của công trình (không được tạo thành lô gia hay buồng phòng) nhưng không được vượt quá ranh giới lô đất.

e. Ngoài những quy định trên, việc xây dựng công trình phải tuân thủ theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

7.2. Đối với Thửa đất số 129 (Lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh) tờ bản đồ số 6, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế:

Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 12/3/2012, cụ thể như sau:

a. Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với đường quy hoạch 13,5m: lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với các đường kiệt bê tông 5,0m: Trùng chỉ giới đường đỏ.

b. Tầng cao công trình: từ 02 - 04 tầng. Tầng 01 cao 3,9m, các tầng còn lại cao 3,6m. Tổng chiều cao công trình ≤ 18,0m (từ chân công trình đến đỉnh mái).

c. Cốt nền nhà: cao ≤ 0,45m so với cốt vỉa hè.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

8. Hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất:

+ Đối với 26 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4, Khu vực 2 phường Hương Sơ, thành phố Huế: Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu – 26 lô đất thuộc Khu đất xen ghép Tổ 4 Khu vực 2, phường Hương Sơ và 01 lô đất Khu đất xen ghép tại Kiệt 47 Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế; Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND thành phố Huế về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá; Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 25/04/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với 39 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4, khu vực 2, phường Hương Sơ, thành phố Huế và các giấy tờ khác có liên quan.

+ Đối với Thửa đất số 129 (Lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh) tờ bản đồ số 6, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế: Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu – 26 lô đất thuộc Khu đất xen ghép Tổ 4 Khu vực 2, phường Hương Sơ và 01 lô đất Khu đất xen ghép tại Kiệt 47 Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế; Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố Huế về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá; Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 129 (lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh), tờ bản đồ số 06, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế và các giấy tờ khác có liên quan.

9. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Địa chỉ: Tầng 7, số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. DANH MỤC SỐ LƯỢNG TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

1. Danh mục số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

Ngày 24/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 24/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 24/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3

Ghi chú: Giá đất khởi điểm nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Ngày 24/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

III. THAM KHẢO XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ; ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ; BÁN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ có liên quan đến tài sản:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại địa điểm 26 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4, Khu vực 2 phường Hương Sơ và thửa đất số 129 (Lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh) tờ bản đồ số 6, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan đến tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Địa chỉ: Tầng 7, số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Địa chỉ: Tầng 7, số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Đối tượng, điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, khu đất thì một gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

b. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 Mục III Thông báo đấu giá này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phát hành) kèm theo một trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 02 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 02 bản sao.

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 02 bản sao.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản sao.

- Văn bản ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 02 bản sao.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này.

Nộp tiền đặt trước từ 08 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2020 cho đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2020.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Tầng 9 – Tòa nhà BIDV - Địa chỉ: 41 đường Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo từng lô đất/thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Địa chỉ: Tầng 7, số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3895.995 - Website: chuoigiatri.com.vn hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư