Ngày 24/6/2024, đấu giá quyền thuê phòng làm việc tại tòa nhà N2 của Viện Khoa học Công nghệ xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát thông báo bán đấu giá ngày 24/6/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0328.562.018/ 0976.100.774.

2. Người có tài sản: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, địa chỉ: số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: 15h00 đến 16h00 ngày 24/6/2024 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://daugiaso5.vn/.

4.Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền thuê phòng làm việc, diện tích 41,3m2 tại tòa nhà N2 của Viện Khoa học Công nghệ xây dựng.

5. Giá khởi điểm: 5.823.000 đồng/tháng x 18 tháng = 104.814.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn triệu, tám trăm mười bốn nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) nộp tiền từ ngày 19/6/2024 đến 17h00 ngày 21/6/2024.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu thuê tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tân Đại Phát và đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://daugiaso5.vn/ từ ngày 04/6/2024 đến 17h00 ngày 21/6/2024, nộp tiền đặt trước theo đúng quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khác khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Người tham gia đấu giá cam kết sử dụng tài sản thuê đúng mục đích thuê, tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan trong quá trình thuê.

Thông tin chi tiết xem tại: Quy chế cuộc đấu giá số 23/2024/VKHCNXD ngày 03/6/2024.

Chuyên đề