Ngày 24/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 24/6/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà. Địa chỉ: Khu phố Sơn Hà, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá Vào lúc 15 giờ 00 ngày 24/6/2024 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà (khu phố Sơn Hà, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

2. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Tiến Lâm, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD884203 ngày 23/08/2021. (tài sản kê biên của bà Nguyễn Thị Hoa; bà Nguyễn Thị Hoa nhận chuyển nhượng toàn bộ 532m2 đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận ngày 19/5/2022).

2.1 Về quyền sử dụng đất:

- Địa chỉ: Thửa đất số 852, tờ bản đồ số 3, toạ lạc tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

- Diện tích đất: 523m2 bao gồm 75m2 đất ONT, 448m2 đất CLN.

- Mục đích sử dụng đất: 75m2 đất ONT; 448m2 đất CLN

- Thời hạn sử dụng đất: ONT – Lâu dài; CLN – 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng đất: được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2.2 Tài sản trên đất: Cây dâu tằm năm thứ 2.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 852, tờ bản đồ số 3, toạ lạc tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.782.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng).

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản (tương đương: 178.200.000đồng)

6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 17h00 ngày 21/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá khi mua hồ sơ đấu giá.

8. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282- 0918162661).

9. Thông báo này thay giấy mời gởi đến khách hàng và các cơ quan có liên quan đến tham dự khi cuộc đấu giá đủ điều kiện để tổ chức.

Chuyên đề