Ngày 24/6/2024, đấu giá lô phế liệu thu hồi thanh lý tại dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo bán đấu giá ngày 24/6/2024 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Phổi Quảng Ninh; địa chỉ: Số 1, ngõ 32 đường Trần Phú, P. Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản (buổi công bố giá): Ngày 24/6/2024, bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, tại Trung tâm.

4. Tên tài sản đấu giá: Tài sản nhà nước thanh lý là lô phế liệu thu hồi thanh lý tại dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Tài sản bán cả lô theo nguyên trạng hiện tại.

5. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Kho 01: Tổ 17, khu 3, P. Hà khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và tại Kho 02: Tầng 1, Nhà công vụ thuộc Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, số 1, ngõ 32, đường Trần Phú, P. Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian xem tài sản: Ngày 12/6/2024 và ngày 13/6/2024 (giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản: 581.753.510 đồng.

7. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ; Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phong bì niêm phong phiếu trả giá liên tục từ ngày 11/6/2024 đến ngày 21/6/2024 (giờ hành chính) tại Trung tâm.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại: 0203.350.8339.

Chuyên đề