Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2022 do Ngân hàng TMCP Phương Đông ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí

Địa chỉ: Tầng 1, Số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0918060516

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Địa chỉ: số 41 (tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 21/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 23/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/06/2022 - 16:30 22/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Quận 3. Đăng ký: Theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản hoặc liên hệ các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản, đồng thời chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản nêu trên Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá và Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:30 24/06/2022

Địa điểm: Trụ sở Tổ chức đấu giá số 67 (Lầu 4.1) Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

Chuyên đề