Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Tài sản đấu giá: Bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 10, tờ bản đồ 15 và thửa đất số 45 tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Giá khởi điểm: 886.040.000 đồng. Số tiền đặt trước: 177.208.000 đồng.

Phiên đấu giá: Vào 10 giờ 00 phút, ngày 24/6/2022.

Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/6/2022 đến ngày 21/6/2022.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Theo luật định.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/6/2022 đến ngày 23/6/2022.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Số 174 đường 23 tháng 3, P. Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0906.379.292

Chuyên đề