Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 278 đường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0912899024

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê

Địa chỉ: Khuôn viên bên trái khách sạn Đức Tài 1, tổ dân phố 16 thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 21/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 23/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 17:00 31/05/2022 - 16:00 21/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh phát hành), Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 24/06/2022

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê

Chi tiết xem tại file đính kèm tại đây.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư