Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2022 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế

Địa chỉ: Số 4/36A ấp 2, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại: 0988885783

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành

Địa chỉ: Khu hành chánh, ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 21/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 23/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 03/06/2022 - 16:00 21/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế - Số 4/36A, đường huyện 95, ấp 2, Trung An, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, HGĐ, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh theo quy địnhvà không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản trực tiếp (hoặc uỷ quyền hợp pháp)mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trướctheo đúng thời gian, địa điểm như Thông báo trên

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 24/06/2022

Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế - Số 4/36A, đường huyện 95, ấp 2, Trung An, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Chi tiết xem tại file đính kèm tại đây.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư