Ngày 24/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An thông báo bán đấu giá ngày 24/5/2024 như sau:

I.Tên tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.

II. Tên người có tài sản đấu giá:

1. Chấp hành viên- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tài sản đấu giá gồm có:

TS1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 4-18, diện tích thực tế là 165,9m2 (theo mảnh trích đo địa chính số: 63.2022 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 09/11/2022 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 26/12/2022), mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; địa chỉ thửa đất: phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An (diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0 486776, vào sổ cấp GCN số CH 00783 được Ủy ban nhân dân thành phố Tân An cấp ngày 08/06/2013 do ông Nguyễn Trường An đứng tên QSDĐ là 157,9m2, diện tích tăng 8m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ). Giá khởi điểm: 636.754.892đ. Tiền đặt trước: 95.513.000đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

2. Chấp hành viên- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Tài sản đấu giá gồm có:

TS2: Gồm có 03 tài sản như sau:

- Tài sản 1 (của bà Bùi Thị Thu Hương) gồm có:

+ Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 787, tờ bản đồ số 10, loại đất LUC, diện tích là 587,5m2 (trong đó diện tích hành lang bảo vệ an toàn giao thông là 41,4m2), tọa lạc tại: ấp 4, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An do bà Bùi Thị Thu Hương đứng tên quyền sử dụng.

+ Nhà ở: Diện tích 62,8m2.Thực trạng: Nhà đã bị xuống cấp, các cửa chính và cửa sổ đã bị xuống cấp, nhà đang bỏ trống không có người ở.

- Tài sản 2 (của ông Lê Bùi Hiệp) gồm có:

+ Nhà ở: Diện tích 48,8m2.Thực trạng: Nhà đã bị xuống cấp, các cửa chính và cửa sổ đã bị xuống cấp, nhà đang bỏ trống không có người ở.

+ Nhà vệ sinh: Diện tích 3m2. Thực trạng: Nhà đã bị xuống cấp.

- Tài sản 3 (của ông Lê Công Bình) gồm có:

+ Nhà tiền chế: Diện tích: 27,1m2. Thực trạng: Nhà đang sử dụng.

+ Nhà vệ sinh (loại nhà tiền chế): Diện tích: 2,5m2. Thực trạng: Nhà đang sử dụng.

Ghi chú: Bán đấu giá chung 03 tài sản.

Giá khởi điểm: 863.272.890đ . Tiền đặt trước: 129.491.000đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

TS3: Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 325, tờ bản đồ số 12, loại đất ONT, diện tích đo đạc thực tế 670,3m2 , tọa lạc tại ấp Tân Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An do ông Lê Nguyễn Thanh Phúc đứng tên quyền sử dụng.

Giá khởi điểm: 1.446.203.700đ . Tiền đặt trước: 216.931.000đ.

Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

* Thời gian xem tài sản đấu giá:

- TS1 -> TS3 : Ngày 15/5/2024 và ngày 16/5/2024 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).

* Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- TS1-> TS3 : Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 21/5//2024.

* Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- TS1-> TS3: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 21/5/2024 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản đến đúng thời gian, địa điểm để mua hồ sơ, điền các thông tin vào giấy đăng ký và nộp giấy tờ có liên quan như: Căn cước Công dân (02 bản phô tô và kèm theo bản chính để đối chiếu).Trường hợp đăng ký tham gia đấu giá TS2 (loại đất LUC) người đăng ký tham gia đấu giá còn phải nộp thêm Giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Bản chính).

* Thời gian nhận tiền đặt trước:

- TS1-> TS3: Từ ngày 21/5/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 23/5/2024.

* Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 24/5/2024. Cụ thể như sau:

- TS1: Lúc 08 giờ 30 phút.

- TS2: Lúc 14 giờ 00 phút.

- TS3: Lúc 15 giờ 30 phút.

* Hình thức và phương thức đấu giá

- TS1 -> TS3 : Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.

Lưu ý:

- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận về thời gian, thời hạn nộp tiền đặt trước, nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

Liên hệ để biết thêm chi tiết, bán, nộp hồ sơ đăng ký tham gia và đấu giá tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. ĐT: 0907 148 393.

Chuyên đề