Ngày 24/5/2024, đấu giá 637,5 m3 cát đen và 12,5m3 sỏi dùng trong xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá ngày 24/5/2024

1. Đơn vị thực hiện việc đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Yên Phong; Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản, địa điểm để tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: gồm 637,5 m3 cát đen và 12,5m3 sỏi dùng trong xây dựng.

- Địa điểm để tài sản đấu giá:

+ Cát đen: tại KCN Yên Phong II-A; xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

+ Sỏi: tại bãi của Ông Ngô Văn Lực, sinh năm 1978; thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

- Nguồn gốc pháp lý: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 26/03/2024 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm: 80.250.000 đồng

- Tiền đặt trước: 15.000.000đồng/01 hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000đồng/01 hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 14/5/2024 đến 17h00 ngày 21/5/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 8h30 Ngày 24/5/2024.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem Thông báo và tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hoặc liên hệ số ĐT: 02223 874 777)./.

Chuyên đề