Ngày 24/3/2022, đấu giá cổ phần Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Forpodex

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo đấu giá cổ phần Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Forpodex do Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam – CTCP vào ngày 24/3/2022 như sau:
Ngày 24/3/2022, đấu giá cổ phần Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Forpodex ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư