Ngày 24/2/2023, đấu giá 11 quyền sử dụng đất tại TP. Tân An, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/2/2023 do Agribank Chi nhánh 10 ủy quyền như sau:

Đấu giá các tài sản sau:

- Tài sản 1: 02 quyền sử dụng đất có tổng diện tích 2531,9 m2, thuộc thửa đất số 8447 và 11664; tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An. Giá khởi điểm (GKĐ): 15.449.995.607 đồng. Tiền đặt trước 10% GKĐ;

- Tài sản 2: 01 quyền sử dụng đất có diện tích 5142,4 m2, thuộc thửa đất số 129; tờ bản đồ số 1-17a, tọa lạc tại Phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An. GKĐ: 58.921.488.447 đồng. Tiền đặt trước 10% GKĐ;

- Tài sản 3: 06 quyền sử dụng đất có tổng diện tích 2.366 m2, thuộc các thửa đất số 60, 61, 62, 63, 64, 65; tờ bản đồ số 60, tọa lạc tại Phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An. GKĐ: 20.296.199.934 đồng. Tiền đặt trước 10% GKĐ;

- Tài sản 4: 02 quyền sử dụng đất có tổng diện tích 1.371,6 m2, thuộc các thửa đất số 332, 335; tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, tỉnh Long An. GKĐ: 7.487.622.629 đồng. Tiền đặt trước 10% GKĐ.

Người có tài sản: Agribank Chi nhánh 10. Địa chỉ: Số 326 Nguyễn Chí Thanh, P.5, Q.10, TP.HCM.

Xem tài sản: Ngày 16/02/2023 và ngày 17/02/2023 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến hết ngày 21/02/2023 (trong giờ hành chính).

Điều kiện đăng ký: Các tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 (chi tiết tham khảo hồ sơ đấu giá).

Đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/02/2023 (đấu giá lần lượt từng tài sản từ tài sản 01 đến tài sản 04).

Tham khảo mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0283.820.4858 - 0948.689.986.

Chuyên đề