Ngày 24/2/2022, đấu giá cần trục bánh xích tại tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/2/2022 do Công ty CP Vận tải thủy Tân Cảng ủy quyền như sau:
Ngày 24/2/2022, đấu giá cần trục bánh xích tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư