Ngày 24/2/2022, đấu giá 2 xe ô tô tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/2/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:
Ngày 24/2/2022, đấu giá 2 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư