Ngày 24/12/2021, đấu giá tàu Thái Hà 19 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 do Công ty CP Thương mại và Vận tải Thái Hà ủy quyền như sau:
Ngày 24/12/2021, đấu giá tàu Thái Hà 19 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư