Ngày 24/12/2020, đấu giá đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH XDTM Quang Minh tại Agribank Chi nhánh 9

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2020 do Agribank Chi nhánh 9 ủy quyền như sau:

Ngày 24/12/2020, đấu giá đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH XDTM Quang Minh tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1

Chuyên đề