Ngày 24/1/2022, đấu giá vườn cây gỗ cao su thanh lý tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2022 do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum ủy quyền như sau:

Chuyên đề