Ngày 24/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2022 do Agribank– Chi nhánh Tam Trinh ủy quyền như sau:

Chuyên đề