Ngày 24/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2022 do Agribank– Chi nhánh Tam Trinh ủy quyền như sau:
Ngày 24/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư