Ngày 24/1/2022, đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Quận 8, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2022 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề