Ngày 24/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Phú.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 3178, tờ bản đồ số 04, diện tích 3046 m2, tọa lạc tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Giá khởi điểm: 1.203.035.976 đồng.

Tiền đặt trước: 240.607.195 đồng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 03/11/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 21/11/2022.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước. Địa chỉ: Số 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 028.62946889.

Thời gian đấu giá tài sản: Ngày 24/11/2022.

Địa điểm đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

Chuyên đề