Ngày 24/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Landpro thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2019 do UBND xã An Lâm, huyện Nam Sách ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản Đấu giá: UBND xã An Lâm, huyện Nam Sách; Địa chỉ trụ sở xã: Xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản đấu giá 

TT

Vị trí lô đất

Diện tích

lô đất

(m2)

Giá khởi điểm

(đ/m2)

Tiền Mua hồ sơ

(đ/hồ sơ/lô)

Tiền đặt trước

(đ/lô đất)

1

Từ lô L.01 đếnL.84 và

từ lô L.90 đến L.92

(Gồm 87 lô đất)

Từ 88 m2đến 90 m2

16.000.000

500.000

250.000.000

Đơn giá khởi điểm trên đã bao gồm tiền sử dụng đất nhưng chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

2. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã An Lâm, huyện Nam Sách, theo thời gian quy định tại mục 3 của thông báo này.

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); 01 bản Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu).

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3. 1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 21/11/2019 tại trụ sở UBND xã An Lâm, trụ sở công ty

  3.2. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

  + Thời gian: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã An Lâm vào lúc 08 giờ ngày 14, 15/11/2019 để đi xem thực tế khu đất;

+ Địa điểm xem tài sản: Thôn Bạch Đa, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (Nơi có các lô đất đấu giá);

3.3. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

+ Cuộc đấu giá được tổ chức vào hồi 7h30 phút ngày 24/11/2019

3.4. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

+ Tại hội trường UBND xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

3.5. Hình thức đấu giá:

+ Bỏ phiếu một vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá

3.6. phương thức đấu giá:

+ Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ UBND xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

+ Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818

Chuyên đề