Ngày 24/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum

Địa chỉ: Số 40 Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603934555

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum

Địa chỉ: Số 234 Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum., Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 38 thửa đất tại dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu tái định cư các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư (giai đoạn 1), xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

38


xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

47,787,317,700

9,527,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 10:00 19/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 10:30 21/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 10:00 03/10/2022 - 10:00 21/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 21/10/2022, tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/10/2022

Địa điểm: Tại Sảnh PơLang – Số 30 Bạch Đằng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư