Ngày 24/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng nhà ở tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang thông báo bán đấu giá ngày 24/06/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú - địa chỉ: 320/21 Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: QSHNƠ và QSDĐƠ tại số 364/82 (số cũ 356/70) Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh theo GCN QSHNƠ và QSDĐƠ hồ sơ gốc số 1011/2004 do UBND quận Tân Phú cấp ngày 01/03/2004, cập nhật diện tích ngày 14/06/2004, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 30/01/2007 và Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH TKXD DVTM Ngôi sao Quốc tế lập được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú duyệt số 400/CN.VPĐKĐĐQTP/2023 ngày 16/03/2023. Thửa đất: Theo GCN: TĐ số: 1093; TBĐ số: 5 (SĐN); DT đất ở: 33,8 m2; HTSD: Sử dụng riêng. Theo BVSĐNĐ: TĐ số: 1; TBĐ số: 98 (BĐĐC 2005) phường Phú Thạnh, quận Tân Phú; DT theo hiện trạng: 33,6 m2 (Sử dụng riêng: 33,6 m2; Sử dụng chung: 0.0 m2). Nhà ở: Theo GCN: DTXD: 33,8 m2; Tổng DTSD: 71,3 m2; Kết cấu nhà: tường gạch, sàn gỗ, mái tole; Số tầng: 2. Theo BVSĐNĐ: Số tầng : 2; Cấp (hạng) nhà ở: 3; Kết cấu nhà: tường gạch, cột BTCT, sàn gỗ, mái tôn; Tổng DTSXD theo hiện trạng: 67,8 m2 (Tầng 1: 33,6 m2; Tầng 2: 27,5 m2; Ban công: 6,7 m2). Nhà đất thuộc quy hoạch đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang. Lộ giới hẻm 364 đường Thoại Ngọc Hầu 12 m. Lộ giới hẻm 364/80 đường Thoại Ngọc Hầu: 4 m. Vạt góc giao lộ giữa hẻm 364 đường Thoại Ngọc Hầu và hẻm 364/80 đường Thoại Ngọc Hầu theo TCVN 9411.2012 và các quy định hiện hành. Một phần diện tích nhà bị ảnh hưởng bởi lộ giới hẻm 364 đường Thoại Ngọc Hầu, hẻm 364/80 đường

Thoại Ngọc Hầu và vạt góc giao lộ. Giấy chứng nhận bản chính của nhà đất nêu trên Cơ quan THADS không thu hồi được, người mua trúng đấu giá tự liên hệ Cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chịu các chi phí phát sinh liên quan.

Giá khởi điểm: 3.004.162.800 đồng * Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: lúc 15h00 ngày 27/06/2024 tại số 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 24/06/2024.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39100057 hoặc Giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Sĩ: 0906726722.

Chuyên đề